• رئیس هیئت مدیره:مجیدالله یاری

آدرس :

 • اصفهان- خیابان کاوه- پایانه کاوه- سالن شماره 3
 • اصفهان پایانه مسافربری صفه  ایران پیما (تعاونی یک)

خدمات:

 • فروش اینترنتی بلیط
 • سرویسهای vip  تک   صندلی
 • تحویل بلیط به صورت رایگان درمحل کار و...   
 •     پیک رایگان : 09133116572  
 • ارسال پیامک به مدیریت:   10004539000
 • انتقادات وپیشنهادات:     09136963006
 • تلفن رزرو بلیط پایانه کاوه:    10- 4359000 
 • تلفن رزرو بلیط پایانه صفه:    7 - 6732765
 • دفتر دانشگاه اصفهان:    7922399- 7932065
 • دفتر بهارستان:   4- 6824801 

 
       www.iranpeymaesfahan.com